Medlemmer

Inger Hansen

Kontrolkomitémedlem

Holger Lundgrens Vej 46

3700 Rønne

Tlf.: 30 98 50 18

Palle Ole Hansen
Aktivt medlem

Holger Lundgrens Vej 46

3700 Rønne

Tlf.: 30 98 50 17

Mariusz Emil Matucki
Revisor

Rønnevej 110

3700 Rønne

Tlf.: 28 83 75 54

Agata Matucka
Bestyrelsesmedlem

Rønnevej 110

3700 Rønne

Tlf.: 28 83 75 54

Hans Kofod-Nielsen
Revisor

Almindingensvej 48

3751 Østermarie

Tlf.: 29 67 71 50

Henrik Rønnow
Formand & kontrolformand

Smedegårdsvej 26

3700 Rønne

Tlf.: 52 17 05 96

Józef Bosak
Kasserer & kontrolkomitémedlem

Savmøllevej 17

3751 Østermarie

Tlf.: 91 96 94 26